Åsa Muchow

Jag har lång och bred erfarenhet av att ha arbetat med arbetslivsinriktad coachning inom omställning, rehabilitering samt arbetsväxling (outplacement), i en mängd olika uppdrag och konstellationer. Under flera år arbetade jag som säljare och kundansvarig och har byggt upp ett värdefullt nätverk till arbetsgivare och HR ansvariga, både inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Jag är utbildad lärare i utvecklings- och beteendekunskap och har arbetat med personalutbildning inom detta, i drygt tio år. Jag har också arbetat som Regionansvarig för Hjärt-Lungfonden och är utbildad i stress på vetenskaplig grund, samt i mentalträning.

Vad som verkligen driver mig är att motivera, coacha och inspirera människor till nya möjligheter samt att föreläsa i stresshantering, mentalträning och personlig marknadsföring.

Kontakta mig för mer information

[contact-form-7 id=”86″ title=”Åsa Muchow”]