Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol13/9h/wbso2ns3hb2s2w1/jobbnatverket.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol13/9h/wbso2ns3hb2s2w1/jobbnatverket.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol13/9h/wbso2ns3hb2s2w1/jobbnatverket.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol13/9h/wbso2ns3hb2s2w1/jobbnatverket.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol13/9h/wbso2ns3hb2s2w1/jobbnatverket.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol13/9h/wbso2ns3hb2s2w1/jobbnatverket.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol13/9h/wbso2ns3hb2s2w1/jobbnatverket.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol13/9h/wbso2ns3hb2s2w1/jobbnatverket.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol13/9h/wbso2ns3hb2s2w1/jobbnatverket.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol13/9h/wbso2ns3hb2s2w1/jobbnatverket.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /www/webvol13/9h/wbso2ns3hb2s2w1/jobbnatverket.se/public_html/wp-includes/functions.wp-styles.php on line 90
jobbnatverket, författare på Jobbnätverket

Organisationsutveckling

Stöd i utvecklings- och förändringsarbete både i stora och små processer såsom: Chefs- och ledarsamtal, processtöd och planering, stöd i medarbetarfrågor, handledning, indexmätningar hälsa och arbetstillfredsställelse, förändringsprocesser. Enskilda samtal och skräddarsydda utbildningar i pågående process samt vid förändring och speciella händelser.

Kontakta mig för mer information

[contact-form-7 id=”88″ title=”Marianne Carlander”]

Stresshantering

Alla utsetts vi för stress i olika situationer men hur vi upplever och hanterar stress är helt olika för var och en av oss. Vi styrs i mångt och mycket av våra tidigare erfarenheter, vårt synsätt, vår personlighet och rådande livssituation. På vilka sätt vi reagerar både fysiskt och psykiskt är mycket individuellt och en del kan vi själva lära oss att hantera och påverka, vilket kan spela en stor roll för vår upplevelse av stress och dess effekter.

  • Hur visar sig stress fysiskt och psykiskt- vilka symptom och reaktioner kan uppstå?
  • Vad kan man göra för att minska sin stress? Vad kan få oss att fungera och må bättre?
  • Eget ansvar vad gäller det egna måendet.
  • Mentalträning- hur våra egna tankar och synsätt påverkar oss.
  • Fysisk träning- hur träning påverkar hjärnans funktioner
  • Andning och avslappningsövningar – enkla medel för att minska och förebygga stress.

[contact-form-7 id=”86″ title=”Åsa Muchow”]

Ergonomi

Ergonomi betyder läran om hur arbetsmiljö och arbetsredskap påverkar människan. Medvetenhet om ergonomi kan förebygga arbetsrelaterade besvär och minska ohälsa på arbetsplatsen. Belastningsbesvär förekommer i alla branscher och stress kan vara en stor bidragande faktor till utvecklingen av belastningsbesvär.

Att förebygga och vara ergonomiskt proaktiv kan spara mycket resurser för företaget. Vi utför bland annat rådgivning, analyser och anpassningar inom ergonomi.

[contact-form-7 id=”87″ title=”Jessica Åhman”]

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Vi har lång och bred erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, av att stödja, coacha och motivera människor i olika livssituationer. Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas stöd- och rehabiliteringsåtgärder för att få tillbaka eller behålla arbetsförmågan. Detta kan ske genom coachande samtal, förändrade arbetsuppgifter, anpassning av arbetsplatsen, arbetsträning, utbildning, eller arbetsväxling/outplacement.

Initialt genomförs en kartläggning för att erbjuda rätt åtgärder. En handlingsplan upprättas utifrån individuella förutsättningar, förmågor, möjligheter och mål. Uppföljning sker kontinuerligt under hela processen för att säkerställa processens gång.

[contact-form-7 id=”87″ title=”Jessica Åhman”]

Arbetsväxling/Outplacement

En arbetsväxling/outplacement kan bli det alternativ som passar alla parter bäst då man av olika skäl har valt att gå skilda vägar. Eller att man som person vill göra något nytt i sitt liv.

Så till dig som önskar och eller söker en förändring:

Vad driver och motiverar dig- vad vill du lägga din tid på? Du kanske funderar på att söka dig till en helt ”ny” värld med andra möjligheter- kanske studera eller starta eget?

  • Vill du ha hjälp med dina ansökningshandlingar eller få synpunkter på det du redan har?
  • Få tips vad gäller personlig marknadsföring eller vill känna dig bättre förberedd inför en intervju?
  • Hur man bygger nätverk och behåller det man har
  • Få information om de s.k dolda jobben och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden?

Vilka mål har du och vad är viktigt för dig?

På Jobbnätverket får du tillgång till konsulter med lång erfarenhet vad gäller arbetsväxling, jobbcoachning och att möta människor som söker nya vägar och möjligheter.

Intresserad? Hör av dig så berättar vi mer!

[contact-form-7 id=”86″ title=”Åsa Muchow”]

Åsa Muchow

Jag har lång och bred erfarenhet av att ha arbetat med arbetslivsinriktad coachning inom omställning, rehabilitering samt arbetsväxling (outplacement), i en mängd olika uppdrag och konstellationer. Under flera år arbetade jag som säljare och kundansvarig och har byggt upp ett värdefullt nätverk till arbetsgivare och HR ansvariga, både inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Jag är utbildad lärare i utvecklings- och beteendekunskap och har arbetat med personalutbildning inom detta, i drygt tio år. Jag har också arbetat som Regionansvarig för Hjärt-Lungfonden och är utbildad i stress på vetenskaplig grund, samt i mentalträning.

Vad som verkligen driver mig är att motivera, coacha och inspirera människor till nya möjligheter samt att föreläsa i stresshantering, mentalträning och personlig marknadsföring.

Kontakta mig för mer information

[contact-form-7 id=”86″ title=”Åsa Muchow”]