Marianne Carlander

Jag är beteendevetare med inriktning på arbete och organisation med fokus på hälsa och arbetstillfredsställelse. Har arbetat i uppdrag både för offentlig verksamhet och inom näringslivet. Är coachutbildad och arbetar även med metoder som ACT (Acceptance and Commmitement Therapy) och MI (motiverande samtal).

Mina uppdrag ligger både på individnivå och på organisation som helhet och sträcker sig från individuella samtal med enskilda medarbetare till chefsstöd och handledning samt stöd i större förändringsprocesser och anpassade utbildningar inom området.

Kontakta mig för mer information