Stresshantering

Alla utsetts vi för stress i olika situationer men hur vi upplever och hanterar stress är helt olika för var och en av oss. Vi styrs i mångt och mycket av våra tidigare erfarenheter, vårt synsätt, vår personlighet och rådande livssituation. På vilka sätt vi reagerar både fysiskt och psykiskt är mycket individuellt och en del kan vi själva lära oss att hantera och påverka, vilket kan spela en stor roll för vår upplevelse av stress och dess effekter.

  • Hur visar sig stress fysiskt och psykiskt- vilka symptom och reaktioner kan uppstå?
  • Vad kan man göra för att minska sin stress? Vad kan få oss att fungera och må bättre?
  • Eget ansvar vad gäller det egna måendet.
  • Mentalträning- hur våra egna tankar och synsätt påverkar oss.
  • Fysisk träning- hur träning påverkar hjärnans funktioner
  • Andning och avslappningsövningar – enkla medel för att minska och förebygga stress.

[contact-form-7 id=”86″ title=”Åsa Muchow”]