Arbetslivsinriktad rehabilitering

Vi har lång och bred erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, av att stödja, coacha och motivera människor i olika livssituationer. Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas stöd- och rehabiliteringsåtgärder för att få tillbaka eller behålla arbetsförmågan. Detta kan ske genom coachande samtal, förändrade arbetsuppgifter, anpassning av arbetsplatsen, arbetsträning, utbildning, eller arbetsväxling/outplacement.

Initialt genomförs en kartläggning för att erbjuda rätt åtgärder. En handlingsplan upprättas utifrån individuella förutsättningar, förmågor, möjligheter och mål. Uppföljning sker kontinuerligt under hela processen för att säkerställa processens gång.

[contact-form-7 id=”87″ title=”Jessica Åhman”]