Organisationsutveckling

Stöd i utvecklings- och förändringsarbete både i stora och små processer såsom: Chefs- och ledarsamtal, processtöd och planering, stöd i medarbetarfrågor, handledning, indexmätningar hälsa och arbetstillfredsställelse, förändringsprocesser. Enskilda samtal och skräddarsydda utbildningar i pågående process samt vid förändring och speciella händelser.

Kontakta mig för mer information

[contact-form-7 id=”88″ title=”Marianne Carlander”]